Information till dig som har valt behandling med

ROSENMETODEN


Rosenmetoden är utvecklad av sjukgymnasten Marion Rosen.
Metoden ger avslappning, ökad självkännedom och kroppsmedvetenhet.

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

Terapeuten "läser" av kroppen. Händerna berör muskelspänningarna och terapeuten
uppmärksammar andningen och kommunicerar vad som syns.
Genom beröringen blir du  medveten om spänningarna och var du är spänd.
Denna kommunikation med kroppen- beröring och det verbala - kan leda till avspänning.

VAD GÖR MUSKELSPÄNNINGARNA MED DIG?

Muskelspänningar är muskler i konstant arbete och som därigenom stjäl kraft och energi och bidrar till trötthet.

FYSISKT                 
Begränsar din fysiska rörlighet
Begränsar andningen och blodcirkulationen
Ger dig fysiska smärtor

KÄNSLOMÄSSIGT 
Hindrar den spontana möjligheten till att uppleva och utrycka känslor.
Begränsar vår kreativitet och kraft samt våra resurser och upplevelser i livet


VAD HÄNDER VID AVSLAPPNING?

FYSISKT
Ökad rörlighet
Minskade smärtor

KÄNSLOMÄSSIGT
Känslor som varit undertryckta kan komma till ytan och upplevas
Minnen kan aktiveras
Ökad kreativitet
Resurserna ökar - du vågar mer- uttrycker mer- gör mer


Rosenmetoden är alltså en framkallningsprocess, från det undermedvetna till det medvetna

"
Från den person du tror att du är till den person du är" (Marion Rosen)

Denna process är inte alltid behaglig. Det kan vara smärtsamt att minnas och "känna". Sanningen är inte alltid enkel. Den är dessutom energikrävande att hålla borta med hjälp av muskelspänningar men det är mycket befriande och läkande att släppa muskelspänningarna.


                                HUR OFTA SKA JAG TA BEHANDLING?


En behandling fortsätter även efter den fysiska behandlingen. Processen är igång. Det innebär att känslor, insikter och andra effekter av behandlingen kan kännas/upplevas. 
Lämpligt tidsintervall mellan behandlingarna är 1-2 veckor.

                               
FYSISKA BIVERKNINGAR


Smärtor kan förekomma. Dels för att musklerna börjar slappna av och blodcirkulationen kommer igång, samt på grund av att när en muskel slappnar av så får andra muskler ett nytt arbetssätt = träningsvärk. Symtomen avtar efter någon dag. Smärtan är alltid en information till dig.
Påverkan kan förekomma även på mage (diarré och täta Wc besök) och luftrör (förkylningsliknande symtom). Febertoppar kan förekomma.


                                                                PASSAR ROSENMETODEN FÖR ALLA?                                             


Nej!
Den passar inte för:
Psykiskt sjuka
Vid medicinering med psykofarmaka.
Vid missbruk av alkohol eller narkotika
( Rek. Ett år utan medicinering och droger)
Människor i akut livskris - då kan försvaret/muskelspänningen vara nödvändig för att du ska kunna fungera i situationen
Akuta sjukdomstillstånd.


En Rosenterapeut fixar ingenting för dig men bidrar
till medvetenhet: Fysisk och känslomässigt. Det kan skapa förändringar i ditt liv. Du blir bemött med tystnadsplikt och respekt.
Hoppas denna information har gjort dig mer intresserad av Rosenmetoden och framförallt i dig själv.