Klientkurs i Rosenmetoden

     En kurs där du som deltagare får kunskap och erfarenhet av hur
     denna metod kan påverka din kropp.

       Målgrupper;
       Personer med: 
    -  fysisk smärta, muskelspänningar
    -  som har svårt att slappna av i en stressad vardag
    -  som lider av sömnlöshet eller trötthet
    -  som vill uppnå större kroppsmedvetande och självkännedom
    -  som söker en fysisk eller känslomässig förändring
    -  som har fysiska symtom som inte svarar på traditionell
       behandling t ex  olika former av smärta
    -  som går i samtalsterapi men kommit till en punkt där 
       samtalet inte leder vidare och/eller behöver få kontakt
       med sin kropp

       Kurstid: 12 veckor

      Innehåll;
     
Behandlingar med Rosenmetoden. (6)

      Tema: Vad är stress och hur påverkar den kroppen.   
                                       
                     Begränsat antal deltagare     
                 

Tillbud på Kraniosakral terapi, 10-års jubileum!

https://www.facebook.com/events/586987768709739/