Hur mår du - vill du må bättre?


Vad tror du gör dig frisk - vad behöver du för att må bättre?


Hur många timmar ägnar du dig åt det varje dag?


Kroppen

Under ytan

Klientutbildning med fokus på


Kroppsmedvetenhet  Självkännedom  Avslappning  Smärtlindring


utifrån RosenmetodenKursbeskrivning:


13 veckor med 7 behandlingar och privata/enskilda samtals / utbildnings tillfällen

samt Rosenbevegelser i grupp


Tema:     Kris/ trauma    Andning och diafragma    Stress o  stressens påverkan i kroppen 

                   Stressrelaterade symtom    Muskelspänningar    Sömn och återhämtningKursens mål:


                   Genom att klienten får kunskap om sin kropp,

                   om nervsystemets och kroppens funktioner,

                   når kroppsmedvetenhet och självkännedom,

                   samt får tips på verktyg till avslappning,

                   blir kursen en hjälp / självhjälp till fysisk och psykisk hälsa och till att må bra i vardagen


Klientens historik och tolkning av den + kunskap = kan bli vägen till förändringVarför detta upplägg?


Rehabilitering tar minst 3 månader

Kroppen behöver tid och klienten behöver tålamod för att förändring ska bli möjlig

En ny vana och ett nytt sätt att hantera livet tar tid att integreras i kroppen


Täta behandlingar i början av en behandlingsperiod ger en bättre effekt och upplevelse av behandlingarna

Därefter kan behandlingarna tas med någon/några veckors mellanrumPris  4 900 nok


Kontakta Birgitta Wahlstedt Mobil 41381954  eller birgitta.bw54@gmail.com

Rosenbevegelser:


Rosenbevegelser er naturlige bevegelser för en myk och fri kropp


Gruppaktivitet 

Tisdagar kl 18.00- 19.00 

 

Pris  150 nok/timKontakta Barbro Svensson Lundin  Mobil 92608511 eller post@rosenterapi.no för mer informationRosenbevegelser under veckorna mellan behandlingarna är ett bra komplement till Rosenmetoden och andra behandlingar

Ger kroppsmedvetenhet och kroppsnärvaro samt glädje