Kroppen

-

Under ytan


Klientutbildning med fokus på


Kroppsmedvetenhet  Självkännedom  Avslappning  Smärtlindring


utifrån Rosenmetoden
                 Tema:                                            Kris och trauma 

                                                              Andning och diafragma 

                                                  Stress och  stressens påverkan i kroppen 

                                                              Stressrelaterade symtom   

                                                                   Muskelspänningar   

                                                              Sömn och återhämtning                   Kursens mål:           Genom att klienten får kunskap om sin kropp,

                                                     om nervsystemets och kroppens funktioner,

                                                     når kroppsmedvetenhet och självkännedom,

                                                     samt får tips på verktyg till avslappning    

                                     

                                     blir kursen en hjälp/självhjälp till fysisk och psykisk hälsa 

                                                                och till att må bra i vardagen


                   Klientens historik och tolkning av den + kunskap = kan bli vägen till förändring
                   Varför detta upplägg?


                   Rehabilitering tar minst 3 månader


                   Kroppen behöver tid och klienten behöver tålamod för att förändring ska bli möjlig

                   En ny vana och ett nytt sätt att hantera livet tar tid att integreras i kroppen


                   Täta sesjoner/utbildningtillfällen i början av kursen ger en bättre effekt och upplevelse                     av kursen
                   Kursbeskrivning:            


                    Kursstart uke 35  2023.


                    Upplägg; 8 privata/enskilda sesjoner/utbildningstillfällen under 16 veckor


                    Investering: 5600 nok                    Kontakta Birgitta Wahlstedt Mobil 41381954  eller birgitta.bw54@gmail.com
                    Rosenbevegelser


                    Rosenbevegelser er naturlige bevegelser för en myk och fri kropp


                    Gruppaktivitet 

                    Tisdagar kl 18.00-19.00 

 

                    Pris  150 nok/tim


                    Kontakta Barbro Svensson Lundin  Mobil 92608511 eller post@rosenterapi.no

                    för mer  information                    Rosenbevegelser är ett bra komplement under veckorna mellan  sesjonerna/                                          utbildningstillfällena 

                    Ger kroppsmedvetenhet och kroppsnärvaro samt glädje