Hur mår du - vill du må bättre?


Vad behöver du för att må bättre?


Hur många timmar ägnar du dig åt det varje dag?


Kroppen

Under ytan

Klientutbildning med fokus på


Kroppsmedvetenhet  Självkännedom  Avslappning  Smärtlindring


utifrån Rosenmetoden


Tema:     Kris och trauma    Andning och diafragma    Stress och  stressens påverkan i kroppen 

                   Stressrelaterade symtom    Muskelspänningar    Sömn och återhämtningKursens mål:


                   Genom att klienten får kunskap om sin kropp,

                   om nervsystemets och kroppens funktioner,

                   når kroppsmedvetenhet och självkännedom,

                   samt får tips på verktyg till avslappning,

                   blir kursen en hjälp/självhjälp till fysisk och psykisk hälsa och till att må bra i vardagen


                   Klientens historik och tolkning av den + kunskap = kan bli vägen till förändring


Varför detta upplägg?


                   Rehabilitering tar minst 3 månader

                   Kroppen behöver tid och klienten behöver tålamod för att förändring ska bli möjlig

                   En ny vana och ett nytt sätt att hantera livet tar tid att integreras i kroppen


                   Täta sesjoner/utbildningtillfällen i början av kursen ger en bättre effekt och upplevelse av kursen


Kursbeskrivning:            


                    7 privata/enskilda sesjoner/utbildningstillfällen under minst 13 veckor

                    Investering: 4900 nok                    Kontakta Birgitta Wahlstedt Mobil 41381954  eller birgitta.bw54@gmail.com
Rosenbevegelser


                    Rosenbevegelser er naturlige bevegelser för en myk och fri kropp


                    Gruppaktivitet 

                    Tisdagar kl 18.00-19.00 

 

                    Pris  150 nok/tim                    Kontakta Barbro Svensson Lundin  Mobil 92608511 eller post@rosenterapi.no för mer information                    Rosenbevegelser under veckorna mellan sesjonerna/utbildningstillfällena är ett bra komplement

                    Ger kroppsmedvetenhet och kroppsnärvaro samt glädje