Rosenmetoden


Rosenmetoden är en fysisk, muskulär behandlingsmetod som i Sverige rubriceras som kroppsorienterad psykoterapi/avspänningsmetod.(SOU 1989:62)

I Norge finns psykomotorisk fysioterapi som har liknande inriktning 


Rosenmetoden är registrerad/varumärkt och är därigenom kvalitetssäkrad genom de etiska regler och de utbildningskrav som The Rosen Institute i USA har fastställt
(www.rosenmethod.org)


Fokus i behandlingen ligger på muskelspänningar, avslappning och andning
Intentionen är att klienten ska bli medveten om sin kropp, de undanträngda känslorna som skapar spänningar och smärta i kroppen samt ge ökad fysisk och psykisk medvetenhet


Forskning visar att Rosenmetoden kan ge
 - förbättrad fysisk hälsa
 - förbättrad psykisk hälsa
 - ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp, känslor och tankar
 - stöd i personligt växande
 - utökad kraft att göra förändringar i livet


(Department of Neurobiology, Care Sciences and Soceiety Divition of Nursing. Karolinska Institutet
Riitta Hoffren Larsson, Barbro Gustafsson, Torkel Falkenberg 2000

Riitta Hoffren Larsson 2013)


Den kan vara ett alternativ för dig som
 - går omkring med spända värkande muskler
 - har svårt att slappna av i en stressad vardag
 - känner dig trött eller lider av sömnlöshet
 - vill uppnå större kroppsmedvetande och självkännedom
 - vill nå djup avslappning och ett bättre välbefinnande
 - söker en fysisk eller känslomässig förändring